"IMPACT YOURSELF"

and grow a smart business

KONKURS DLA START-UPÓW

CO ROBIMY

DLACZEGO IMPACT YOURSELF?

IMPACT YOURSELF - inwestujemy w projekty, które generują zarówno zysk społeczny, środowiskowy i równocześnie są opłacalne finansowo. Kierujemy się wyższymi wartościami - dobrem społecznym i pozytywną zmianą.

IMPACT YOURSELF to odpowiedzialne inwestowanie wypływające z harmonijnego i zrównoważonego podejścia do życia.

KORZYŚCI

wsparcie w procesie komercjalizacji

dostęp do ogólnopolskiej sieci sprzedaży

wsparcie managerów, mentorów, coachów

pomoc w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania

PULA NAGRÓD

1 000 000,00 PLN

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

1

Zapoznaj się z zasadami uczestnictwa

2

Przygotuj biznes plan

3

 

Wyślij formularz

ZAKRES ZAINTERESOWAŃ

ENERGETYKA

ENERGETYCZNA EFEKTYWNOŚĆ

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

CIEPŁOWNICTWO

SOFTWARE + APLIKACJE

HARMONOGRAM

25/01/2018

Start

22/05/2018

Pitch Day

15/06/2018

Ogłoszenie wyników

30/04/2018

Zamknięcie zgłoszeń

30/05/2018

Proces weryfikacji i oceny

AMBASADOR

Robert Zagożdżon

Organizatorem konkursu jest Robert Zagożdżon – biznesmen, lider, mentor. Właściciel funduszy inwestycyjnych w Europie i w Ameryce. Zarządzał firmami marketingowymi, energetycznymi i telekomunikacyjnymi w Czechach, Słowacji, na Węgrzech i w Polsce. Twórca grup firm Save Max International Inc., Energy Supplier No1 A.S. i Investment Union S.E. W latach 1995-2009 stworzył sieci sprzedażowe w kilkunastu krajach świata.

Wartość biznesu, który zbudował w kilka lat, to ponad 100 mln euro. Jego sukces biznesowy był komentowany w różnych krajach przez czołowe media biznesowe: Forbes, Wprost, Parkiet, Manager i inne.

Swoją drogę biznesową rozpoczął w 1995 roku od założenia firmy zajmującej się marketingiem bezpośrednim. Utworzona wtedy marka Save Max odniosła sukcesy na Słowacji, w Czechach, w Polsce, a potem również na wielu innych, między innymi na rynkach greckim i niemieckim. Po 2007 roku, skoncentrowany na branży energetycznej i otwierającym się rynku energii w Czechach, wszystkie środki inwestował w tę gałąź biznesu. Wkrótce samodzielne spółki energetyczne Roberta Zagożdżona zostały uruchomione również na Słowacji, Węgrzech i w Polsce. Kilka lat później skutecznie zarządzane podmioty z valuacja ponad 50mln euro znalazły się w obrębie zainteresowania funduszy inwestycyjnych: słowacka i czeska część Energy Supplier No1 została sprzedana szwajcarskiemu funduszowi Cromicorn w 2013 roku, a pozyskane w ten sposób środki – zainwestowane w rozwój polskiego oddziału grupy, czyli w firmę Energia dla Firm S.A. i spółkę Energetyczne Centrum S.A. W ciągu ostatniego roku zostały one skonsolidowane pod Polskim Funduszem Energetycznym FIZAN.

Dziś Robert Zagożdżon pełni w swoich firmach funkcje stratega i anioła biznesu. Angażuje się również w coaching, mentoring i leadership oraz projekty wspierające rozwój i pogłębianie samoświadomości człowieka. Jest aktywnym inwestorem i przedsiębiorcą rozwijającym kolejne platformy biznesowe oraz projekty inwestycyjne. Najnowszy z nich to Blue Boson, nowa na rynku polskim, innowacyjna technologia wykorzystująca energię drzemiącą w strukturze molekularnej wody i innych mediów, co przejawia sie w olbrzymich oszczędnościach kosztów w wielu branżach przemysłowych.

ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ

Impact Yourself to szansa na zrealizowanie innowacyjnych pomysłów. To rozwój i sukces już istniejących przedsiębiorstw.

Zgłoś swój start-up wypełniając formularz i wysyłając go na adres: konkurs@zagozdzon.com

FORMULARZ KONTAKTOWY


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.